找回密碼
 註冊
|註冊|登錄
若文章精彩,請用力給予評分你的評分是作者最大的和動力發佈精彩內容,獲得用戶認同和評分
查看: 3917|回復: 165

[轉載] 聲聞菩提(四聖諦總說)[複製鏈接]

  高級幼兒生(30/100)

不見一法即如來,方得名為觀自在。

Rank: 1

帖子
8474
積分
52 點
發表於 2016-1-25 12:14 PM|顯示全部樓層
何謂佛法呢?佛法必須要函蓋佛菩提道與解脫道;解脫道就函蓋了二乘菩提,也就是緣覺菩提與聲聞菩提。緣覺菩提的部分,我們后面會作詳細說明;我們今天要進入的是聲聞菩提,要對聲聞菩提作一個簡單的說明。

何謂聲聞呢?何謂菩提?什麼又是聲聞菩提?所謂聲聞,就是聞佛音聲說法,或聞已證解脫聖弟子的音聲說法。說什麼法呢?說五蘊、六入、十二處、十八界的意涵。也就是,透過對聞佛的音聲,或是聞已證解脫聖弟子的音聲,說色、受、想、行、識五蘊諸法,說眼、耳、鼻、舌、身、意,色、聲、香、味、觸、法,乃至于眼、耳、鼻、舌、身、意六識十八界諸法,乃至于說眼、耳、鼻、舌、身、意六個入處的聲聞解脫道的法,這個就是聲聞之義。那什麼叫作菩提呢?菩提就是覺悟的意思。我們前面已經說過,覺悟有三種的覺悟:一個是佛菩提的覺悟,一個是對于緣覺菩提的覺悟,第三個就是聲聞菩提的覺悟。我們這里說的是聲聞菩提,所以這個覺悟是聲聞菩提所悟的內容。聲聞菩提所悟的內容,就是一切有情的蘊、處、界沒有真實我。也就是說,聲聞菩提透過對于蘊處界的思惟觀行,而實證沒有一個真實的我,沒有一個真實的蘊處界我存在,這樣子而證悟聲聞菩提。所以,所謂聲聞菩提,就是經由聽聞佛或是聖弟子的音聲來說法,而覺悟一切有情的蘊處界沒有真實我,而進而斷我見、我執,成須陀洹乃至于阿羅漢果,稱為聲聞菩提。所以,所謂聲聞就是,透過佛或是已證解脫聖弟子的音聲說法,來覺悟二乘的人無我,來證悟沒有蘊處界諸我的這個我,這個就是聲聞菩提。
...
瀏覽完整內容,請先 註冊登入會員
2

查看全部評分

使用道具檢舉

  高級幼兒生(30/100)

不見一法即如來,方得名為觀自在。

Rank: 1

帖子
8474
積分
52 點
發表於 2016-1-25 12:15 PM|顯示全部樓層
那聲聞菩提的修證,與行者的利鈍或五蓋的深淺它是有關系的,那有什麼樣的關系呢?為什麼聲聞菩提的修證,與行者的利鈍跟他的五蓋的深淺會有關系呢?這個關系又分為哪几種狀況呢?

第一種是,如果是屬于鈍根的人,他必須聞佛或聖弟子說法以后,但是他不能如實解義;但必須在聽聞佛或聖弟子說法完以后,必須要在靜處思惟,而且必須進而分析辨正,如是理解以及確認佛所說的蘊處界空,進而斷我見或是我執,乃至于證聲聞菩提。這個是鈍根人,必須要經過佛或是聖弟子說法完以后,因為沒有辦法如實了解佛或是聖弟子所說的這樣子的義理,所以必須要在聽聞佛或聖弟子所說的法以后,在靜處思惟,乃至于詳細地思惟,詳細地分析辨正;這樣子的理解,這樣子的確認佛所說的蘊處界空,才有辦法斷除我見跟我執,來證聲聞菩提。
...
瀏覽完整內容,請先 註冊登入會員
1

查看全部評分

使用道具檢舉

  高級幼兒生(30/100)

不見一法即如來,方得名為觀自在。

Rank: 1

帖子
8474
積分
52 點
發表於 2016-1-25 12:15 PM|顯示全部樓層
另外一種是五蓋深重的人。什麼是五蓋呢?五蓋是貪欲蓋、瞋恚蓋、睡眠蓋、掉悔蓋還有疑蓋。五蓋深重的人,不但必須要聞法思惟以后,而且必須在聞法思惟以后,在歷緣對境當中,藉著聞、思所得慧作種種的觀行,以至于斷我所執,乃至于斷我執而證聲聞菩提,這個是五蓋深重的人。所以,五蓋深重的人,除了聞法思惟,而且必須在聞法思惟以后,必須要在歷緣對境當中,也就是說在行住坐臥各種境界當中,藉著聞、思所得的這個智慧,來作種種的觀行;透過這樣子聞、思所得的智慧作種種的觀行,才有辦法進斷我所執還有對我執的執著,這樣子才有辦法證聲聞菩提。
...
瀏覽完整內容,請先 註冊登入會員
1

查看全部評分

使用道具檢舉

  高級幼兒生(30/100)

不見一法即如來,方得名為觀自在。

Rank: 1

帖子
8474
積分
52 點
發表於 2016-1-25 12:16 PM|顯示全部樓層
那還有另外一種狀況,如果這個慧强而無蓋的人,他原來已修成四禪八定的話,修成四禪八定,三界有愛已經完全降伏,五蓋已經滅除了,只剩下什麼東西呢?只剩下因為我見還沒有斷除的緣故,所以就沒有辦法證解脫。這種人,只要聞佛或聖弟子大略的對他說明五蘊、十二處、十八界空的道理,他不用經過深度的思惟,馬上就能夠成為定解脫的阿羅漢;兼具慧解脫及滅盡定的緣故,所以又稱名為俱解脫阿羅漢。
...
瀏覽完整內容,請先 註冊登入會員
1

查看全部評分

使用道具檢舉

  高級幼兒生(30/100)

不見一法即如來,方得名為觀自在。

Rank: 1

帖子
8474
積分
52 點
發表於 2016-1-25 12:16 PM|顯示全部樓層
另外一種情形是慧强而蓋重者。什麼是慧强而蓋重者呢?就是慧力比較强而且這個五蓋比較深重的人。五蓋深重的人其實就是性障比較深重的人,這樣子的人他在聞法以后,雖然馬上證了聲聞菩提,我見馬上就跟著斷了;這個是因為他慧力强的緣故,所以他能夠聞蘊處界諸法以后,馬上證聲聞菩提,我見馬上斷掉。但是,因為性障還有習氣深重的緣故,所以我執不斷,所以只能夠證聲聞的初果;因為性障習氣深重的緣故,所以有可能停留在聲聞初果很長的一段時間。那如何轉進呢?必須要在覺證后,也就是說證悟了聲聞初果以后,必須要歷緣對境,修除我所執還有我執,必須要歷緣對境當中去修除對我所的執著,還有對于五蘊我的執著,這樣子慢慢熏習增長,清淨種種的無漏法種,慢慢讓貪瞋漸漸的淡薄乃至于斷除;然后發起初禪,漸次斷除五下分結、五上分結。
...
瀏覽完整內容,請先 註冊登入會員

1

查看全部評分

使用道具檢舉

  高級幼兒生(30/100)

不見一法即如來,方得名為觀自在。

Rank: 1

帖子
8474
積分
52 點
發表於 2016-1-25 12:17 PM|顯示全部樓層
如我們前面這樣子大概的跟各位說明,聲聞菩提的覺證,必須要聞善知識之音聲的說法,而后悟入五蘊、十二處、十八界的空相,這樣子才能夠算證得解脫果,這樣子證得解脫果就叫作聲聞菩提。因為他是聞佛音聲,或是說聞解脫的聖弟子的說法的音聲,而覺悟了五蘊、六入、十二處、十八界空,而斷了十八界的我,斷了十八界沒有真實我的這樣子的一個對于我的執著,所以證了聲聞菩提,這個就是聲聞菩提的內涵。
...
瀏覽完整內容,請先 註冊登入會員

1

查看全部評分

使用道具檢舉

  高級幼兒生(30/100)

不見一法即如來,方得名為觀自在。

Rank: 1

帖子
8474
積分
52 點
發表於 2016-1-25 12:18 PM|顯示全部樓層
釋迦世尊在什麼時候說四聖諦?是對誰說呢?釋迦世尊在證道以后,在鹿野苑初轉法輪的時候,度憍陳如等五比丘,在那個時候,世尊就為五比丘說四聖諦——苦、集、滅、道,這樣子的四聖諦的法;所以,佛世尊在證道以后,初轉法輪就是說四聖諦,說四聖諦的對象就是對五比丘所說,四聖諦的內涵就是苦、集、滅、道。不但如此,釋迦世尊在化緣將圓滿的時候,也就是即將入大般涅槃的時候,在《遺教經》當中,三度的對大眾唱、對大眾說:若對于苦、集、滅、道等四聖諦還有疑問的人,可以趕快發問。所以,佛從初證道以后說四聖諦,從初證道對憍陳如五比丘等說苦、集、滅、道四聖諦,一直到佛化緣將圓的時候,都諄諄的教誨,三度的對大眾,對四眾弟子三度地問,對于苦、集、滅、道四聖諦如果有疑問的人,可以趕快的發問。從這邊就可以看出來,四聖諦在佛法中它的重要性了。
...
瀏覽完整內容,請先 註冊登入會員

使用道具檢舉

  高級幼兒生(30/100)

不見一法即如來,方得名為觀自在。

Rank: 1

帖子
8474
積分
52 點
發表於 2016-1-25 12:18 PM|顯示全部樓層
所以,《瑜伽師地論》里面又說:【唯諸聖者于是諸諦,同謂為諦,如實了知,如實觀見。一切愚夫,不如實知,不如實見。是故諸諦唯名聖諦。】(《瑜伽師地論》卷二十七)所以彌勒菩薩在這邊說,只有這個四聖諦諸聖者能夠見這個諸聖諦。“同謂為諦”,也就是說,諸聖者如實的了知苦,還有苦集諦,還有苦集滅諦,還有苦集滅道諦的這樣子的一個真理,已經如實了知、如實觀見;如果不是如實了知、不是如實觀見的這些凡夫、這些愚夫,他並不如實知,並不如實見,所以就不能稱為聖諦。所以,所謂“聖諦”的意思就是,聖者如實的了知這個苦、集、滅、道真正的義理。
...
瀏覽完整內容,請先 註冊登入會員

使用道具檢舉

  高級幼兒生(30/100)

不見一法即如來,方得名為觀自在。

Rank: 1

帖子
8474
積分
52 點
發表於 2016-1-25 12:19 PM|顯示全部樓層
為何《阿含經》中說,世間一切善法都是四聖諦所含攝呢?我們這里來看一下《中阿含經》卷七《象跡喻經》,里面如是說:【爾時尊者舍梨子告諸比丘:“諸賢!若有無量善法,彼一切法皆四聖諦所攝,來入四聖諦中,謂四聖諦于一切法最為第一;所以者何?攝受一切眾善法故。諸賢!猶如諸畜之跡,象跡為第一,所以者何?彼象跡者最廣大故。如是,諸賢!無量善法,彼一切法皆四聖諦所攝,來入四聖諦中,謂四聖諦于一切法最為第一。云何為四?謂苦聖諦,苦習、苦滅、苦滅道聖諦。”】(《中阿含經》卷七)
...
瀏覽完整內容,請先 註冊登入會員

使用道具檢舉

  高級幼兒生(30/100)

不見一法即如來,方得名為觀自在。

Rank: 1

帖子
8474
積分
52 點
發表於 2016-1-25 12:20 PM|顯示全部樓層
因為從二乘菩提來說,一切法都是攝入了四聖諦當中,一切法都不離開色受想行識五蘊,乃至于十二處、十八界諸法;如果離開了蘊處界諸法,就沒有一切法可說。由蘊處界的具足而輾轉出生了一切法,而二乘四聖諦中的苦聖諦,說的正是蘊處界的內容,不曾外于蘊處界等世俗法;所以,二乘四聖諦中的苦聖諦,正是由蘊處界的內容來開展出來的,所以從來沒有外于蘊處界等這樣子的一個世俗法。那也都是在說蘊處界是緣起法,五陰的自性都是生滅無常的,十二處跟十八界終歸壞滅,其性本空,並沒有一個常住的本性,所以無常住不壞的真實性。身心以外的一切法,則是緣于蘊處界而輾轉生起的,而蘊處界正是使眾苦具体實現的藉緣,這些都納入了苦聖諦當中;所以,緣蘊處界而生的一切法,當然也得要攝入苦聖諦當中了。苦聖諦之上更有苦集諦,還有苦集滅諦,也就是說,苦聖諦上面有苦集諦,苦集諦之上更有苦滅諦與苦滅道諦;所以,二乘法當中說一切法都是攝入了苦聖諦當中,都是依苦聖諦而發展出苦集諦、苦滅諦、苦滅道諦。而世間最善之法,其實都不出苦聖諦、苦集諦、苦滅諦、苦滅道諦,所以說:“無量善法,彼一切法皆四聖諦所攝,來入四聖諦中,謂四聖諦于一切法最為第一。”(《中阿含經》卷七)
...
瀏覽完整內容,請先 註冊登入會員

使用道具檢舉

  高級幼兒生(30/100)

不見一法即如來,方得名為觀自在。

Rank: 1

帖子
8474
積分
52 點
發表於 2016-1-26 02:34 PM|顯示全部樓層
二乘菩提還有大乘菩提當中的四聖諦有什麼差異呢?我們在講四聖諦的時候,大部分都是只是偏向于二乘菩提在談四聖諦,但是大乘當中有沒有說四聖諦呢?大乘法當中一樣是說四聖諦,所以四聖諦並不是只有二乘菩提中才有的,其實四聖諦是貫通三乘菩提的。大乘法是依什麼東西來講四聖諦呢?大乘法是依實相法界,也就是依實相法的如來藏心為体,以如來藏心体為中心,依實相般若而說蘊處界緣起性空的四聖諦;並且進一步修學如來藏所含藏一切種子的智慧,而成就一切種智,而成就佛道。但是,二乘則只是依著蘊處界的緣起性空來說四聖諦,純依世俗法的蘊處界來觀察蘊處界的無常故苦,苦故無我,無我故空。
...
瀏覽完整內容,請先 註冊登入會員

使用道具檢舉

  高級幼兒生(30/100)

不見一法即如來,方得名為觀自在。

Rank: 1

帖子
8474
積分
52 點
發表於 2016-1-26 02:35 PM|顯示全部樓層
所以,二乘與大乘的四聖諦其實最主要的差別是:二乘的四聖諦是依于蘊處界的緣起性空,也就是依于世俗諦、依于俗諦來說明蘊處界諸法是無常,無常故苦,苦故無我,無我故空的這樣子的一個五蘊空相的道理;但是,大乘是依著法界實相,依著如來藏心,依著出生万法的本源的這一個心体來談四聖諦,而且依著實相般若來說蘊處界緣起性空的四聖諦,透過依著如來藏心体為中心,依著如來藏心体為中心,去觀蘊處界的緣起性空的四聖諦,透過這樣子的一個過程,來修學佛菩提道所要完成的一切種智,完成的地地菩薩的道種智。這是大乘四聖諦與二乘四聖諦最主要的差異。
...
瀏覽完整內容,請先 註冊登入會員

使用道具檢舉

  高級幼兒生(30/100)

不見一法即如來,方得名為觀自在。

Rank: 1

帖子
8474
積分
52 點
發表於 2016-1-26 02:35 PM|顯示全部樓層
我們先來說明何謂苦聖諦。什麼是苦聖諦呢?苦是三界中生滅的無常的有漏有為法。那為什麼會稱為聖諦呢?苦,每一個人都知道苦,有的人因為求不得苦,有的人因為生活困苦而感覺到苦,這個都同樣都是苦,但是這個苦是不是聖諦呢?為什麼佛弟子所認識到的這樣子的苦才叫作聖諦?為什麼一般的眾生所知道的苦不是聖諦呢?這個苦對于眾生來說的話,有對于苦不知不覺者,有的人根本不知道他是在苦里面,有的人在苦中作樂,根本他不知道他就是在苦里面;凡夫外道也有凡夫外道所知道的苦,凡夫外道所知道的苦,大部分都是不離于我所的苦,也就是離不開對于財色名食睡求不得的苦,大部分都是離不開這些苦。
...
瀏覽完整內容,請先 註冊登入會員

使用道具檢舉

  高級幼兒生(30/100)

不見一法即如來,方得名為觀自在。

Rank: 1

帖子
8474
積分
52 點
發表於 2016-1-26 02:36 PM|顯示全部樓層
《瑜伽師地論》里面這麼說:“唯諸聖者于是諸諦,同謂為諦,如實了知,如實觀見。一切愚夫,不如實知,不如實見。是故諸諦唯名聖諦。”(《瑜伽師地論》卷二十七)彌勒菩薩在這邊就講得非常清楚了,說只有聖者在諸諦當中,只有諸聖者——諸修行的聖者,在四聖諦苦集滅道諸諦當中,如實的觀見,如實的了知,這樣子才能夠同樣成為是諦。是諸聖者在苦集滅道的修行過程里面,如實的了知苦,如實的了知了苦的內涵,如實的了知了苦生起的原因,如實的了知了這個苦生起的原因如何的去滅除,如實的了知如何的去修行;這樣子的如實了知、如實的觀見,這樣子才能夠成為諦。
...
瀏覽完整內容,請先 註冊登入會員

使用道具檢舉

  高級幼兒生(30/100)

不見一法即如來,方得名為觀自在。

Rank: 1

帖子
8474
積分
52 點
發表於 2016-1-26 02:37 PM|顯示全部樓層
所以,什麼叫作苦聖諦呢?苦聖諦它就是四聖諦當中的第一聖諦。因為苦集滅道四聖諦,是必須要對于苦聖諦的如實了知,才有辦法往前去探究這個苦所集起的一個原因,乃至于想到說如何的去滅苦,乃至于去探究如何的去修行;所以,苦聖諦是四聖諦的第一個聖諦。對于苦聖諦如實知、如實見三界六道的苦報,也就是說,必須要如實知、如實見三界六道的苦報的內涵;如果不是如實知、如實見三界六道的苦報的內涵,就不能夠成為聖諦。那三界六道的苦報,就是有情世間和器世間,就是去了知我們這個三界六道的苦報,都是因為由于有情的這個世間還有器世間,都是由業煩惱的勢力所生,因為業煩惱的勢力所起;那這個世間就是受苦的地方,這個世間完全都是苦性,所以就叫作苦,就叫作苦諦。
...
瀏覽完整內容,請先 註冊登入會員

使用道具檢舉

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

Powered by Discuz!

© Comsenz Inc.


重要聲明:本討論區是以即時上載留言的方式運作,對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意見,並非本網站之立場,用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者發現有留言出現問題,請聯絡我們。有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言,同時亦有不刪除留言的權利。切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。
回頂部